LoveTruyen.Me

12 cs | bl | Sâu Không Đáy

Siêu nhiên

225

Đang cập nhật

10-05-2024

12 cs | bl | Sâu Không Đáy

9 lượt thích / 225 lượt đọc
Thể loại: Văn xuôi, hỗ công, chiều cao ngang bằng, thả hint. Intro: Một nhóm nhà nghiên cứu sử dụng trẻ em để tạo ra một loại vũ khí tối thượng, bỏ qua cả nhân quyền và sử dụng chúng như một món đồ để thử nghiệm. Các vật thí nghiệm luôn bài xích với sự áp bức này nhưng vì sức mạnh quá đối lập nhau mà trải qua bao nhiêu năm vẫn chưa thể lật đổ tổ chức.

Danh sách chương 12 cs | bl | Sâu Không Đáy