LoveTruyen.Me

《35x20》 • Textfic [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]

Fanfiction

51042

Đang cập nhật

03-04-2024

《35x20》 • Textfic [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]

6522 lượt thích / 51042 lượt đọc
‼️ĐÂY LÀ TEXTFIC KHÔNG CÓ THẬT‼️ TEXTFIC VIẾT RA ĐỂ GIẢI TRÍ, KHÔNG TRÙ ẺO, VÙI DẬP HAY GHÉT BỎ MỘT NHÂN VẬT NÀO TRONG CÂU CHUYỆN NÀY CẢ!! - ⚠️warning: ooc nặng - có ngôn từ chửi thề - author: 𝐬𝐮𝐠𝐚𝐫 𝐫𝐮𝐬𝐡: 𝟐𝟐𝟐𝟓 - characters: diệp anh x thuỳ trang - category: ceo giới kinh doanh x sinh viên năm hai ; age gap (1989 x 2k4 🤡) ; ngọt ngọt ngọtttt ; he.

5 chương mới nhất truyện 《35x20》 • Textfic [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]