LoveTruyen.Me

Alian-Z War: Thế Chiến Ma Thần

Khoa học - viễn tưởng

214

Đang cập nhật

13-07-2024

Alian-Z War: Thế Chiến Ma Thần

45 lượt thích / 214 lượt đọc
Trước đây con người luôn là sinh vật bậc cao, trải qua hàng triệu năm tiến hoá họ luôn là những kẻ đứng đầu về tất cả.... Nhưng mà, tất cả sẽ kết thúc hôm nay khi những đấng thần linh quyết định đưa ra phán quyết cho nhân loại, những sinh vật xuất hiện từ trên bầu trời, từ hư vô mang dáng vẻ như những vị thần oai vệ nhưng không giúp đỡ con người chúng đến để đặt hồi kết cho tất cả. Giờ đây, con người chỉ còn cách chống lại sự tuyệt diệt đang đến dần và trong cái thế giới lụi tàn ấy hy vọng có được thắp sáng không?