LoveTruyen.Me

[Allisagi/DROP] Tân Nương Của Vampire

Ma cà rồng

1881

Hoàn thành

01-01-2024

[Allisagi/DROP] Tân Nương Của Vampire

213 lượt thích / 1881 lượt đọc
Tớ xin lỗi vì không thể hoàn thành truyện Allisagi không có cặp phụ văn phong còn non , vã otp nên viết Nhân vật bị ooc , không liên quan đến cốt truyện chính

5 chương mới nhất truyện [Allisagi/DROP] Tân Nương Của Vampire