LoveTruyen.Me

[AllIsagi Song Tính ] CẮN CHÚNG..!

Khoa học - viễn tưởng

113

Đang cập nhật

09-07-2024

[AllIsagi Song Tính ] CẮN CHÚNG..!

11 lượt thích / 113 lượt đọc
Occ ....Con dã thú của Hoàng đế đây sao? Vũ khí của Đế quốc Anlainrant đây sao? .....này Bé em đã trải qua thứ gì thế... bề ngoài của em chả đáng sợ gì đâu bé sói à? ....Em là con tốt thí của Hoàng đế sao? cũng chỉ là Nhân tộc sống sót cuối cùng thôi nhỉ?

Danh sách chương [AllIsagi Song Tính ] CẮN CHÚNG..!