LoveTruyen.Me

Bệnh trạng chiếm hữu

Truyện teen

91714

Hoàn thành

24-05-2022

Bệnh trạng chiếm hữu

3431 lượt thích / 91714 lượt đọc
Mọi người đều biết Thiệu Chu dùng thủ đoạn để ép buộc Giang Biệt Cố ở bên mình. Mọi người đều biết Thiệu Chu rất yêu Giang Biệt Cố. Thế nhưng Giang Biệt Cố chưa từng yêu Thiệu Chu. Từ khóa:Đam mỹ hiện đại, bệnh kiều, ngọt ngược, HE, 10 chương. Đăng khi chưa có sự cho phép của nhà dịch linh gốc:https://tho97.wordpress.com/muc-luc-2/benh-trang-chiem-huu-het/

5 chương mới nhất truyện Bệnh trạng chiếm hữu