LoveTruyen.Me

[BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang Lý

Tâm linh

540914

Hoàn thành

03-11-2017

[BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang Lý

40991 lượt thích / 540914 lượt đọc
TIỂU THUYẾT BÁCH HỢP Tên tác phẩm: Âm Duyên Kết Tác giả: Tang Lý Độ dài: 129 chương Nhân vật chính: Diệp Kết Mạn, Kỷ Tây Vũ... Editor: Luvis [từ chương 1 đến chương 26], Tịnh Quân [từ chương 27 trở về sau] Để cập nhật truyện nhanh nhất các bạn có thể truy cập vào bachgiatrang.com ________ Phần trước: https://www.wattpad.com/story/63652977-bhtt-c%E1%BB%95-%C4%91%E1%BA%A1i-edited-%C3%A2m-duy%C3%AAn-k%E1%BA%BFt-tang-l%C3%BD Tip: bạn chỉ cần gõ code 63652977 vào google kèm theo chữ wattpad để search ra phần trước của truyện.

Danh sách chương [BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang Lý