LoveTruyen.Co

[Chaelice] Quyến rũ

Tiểu thuyết

57011

Đang cập nhật

12-11-2023

[Chaelice] Quyến rũ

4339 lượt thích / 57011 lượt đọc
⟨COVER⟩ Tên gốc: Ngươi thật quyến rũ Tác giả: Thang Thang Xuyến Hương Thái. Editor: ManMan_22_ (Mẫn Mẫn) Link: https://www.wattpad.com/story/329014479-bhtt-edit-ho%C3%A0n-ng%C6%B0%C6%A1i-th%E1%BA%ADt-quy%E1%BA%BFn-r%C5%A9 Đã chỉnh sửa vài thứ như văn phong, địa điểm,... cho phù hợp hơn. KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG GỌI MÌNH LÀ AU. CẢM ƠN! 🙏 [Nếu editor nêu cầu gỡ truyện này thì mình sẽ làm]

5 chương mới nhất truyện [Chaelice] Quyến rũ