LoveTruyen.Me

Chữ hận nguyện để trên đầu

Fanfiction

628

Đang cập nhật

20-04-2020

Chữ hận nguyện để trên đầu

48 lượt thích / 628 lượt đọc
Một đời tận tâm tận tình với hắn, vậy mà lại phải chịu sự thống khổ cùng cực... Nếu có kiếp sau, thề không thể khiến hắn thân bại danh liệt, tuyệt đối chết không xuôi lòng! Mình đã trở lại với một bộ truyện hoàn toàn mới, dù đã qua nhiều năm nhưng vẫn k thể quên được OTP này trong lòng, nên đã lên ý tưởng viết truyện này cho mọi người đọc thử và nhận xét cách văn của mình nhé! Ý tưởng truyện dựa trên tiểu thuyết "Thứ nữ hữu độc"

Danh sách chương Chữ hận nguyện để trên đầu