LoveTruyen.Me

• Chuỗi Ngày Thương Nhớ •

Cổ đại

375

Đang cập nhật

25-08-2023

• Chuỗi Ngày Thương Nhớ •

35 lượt thích / 375 lượt đọc
Lệ Sa từ nay không có em bên cạnh mình thì phải tự lo cho mình đó. Em vẫn dõi theo mình, nhưng sẽ ở nơi khác. Giá như lúc đó tôi không nói thương em, thì bây giờ tôi đâu phải đau lòng như thế này. Tôi sẽ bảo vệ em và cả đất nước này. Mặc dù nó không thuộc về tôi.

5 chương mới nhất truyện • Chuỗi Ngày Thương Nhớ •

Danh sách chương • Chuỗi Ngày Thương Nhớ •