LoveTruyen.Me

( Đam Mỹ - Cao H )Thao Nát Những Bá Đạo Tổng Đó

Ngẫu nhiên

25633

Đang cập nhật

15-08-2023

( Đam Mỹ - Cao H )Thao Nát Những Bá Đạo Tổng Đó

718 lượt thích / 25633 lượt đọc
Chu Uý Kì ngoài ý muốn bị buộc định vào một hệ thống "Thao phiên bá tổng", nhiệm vụ chính là xuyên qua các loại thế giới thao phiên các loại bá tổng, thao bọn họ đến biết nghe lời. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ Chu Uý Kì mới có thể thuận lợi rời khỏi, tích luỹ giá trị kinh nghiệm nhất định. Bá tổng phim thần tượng Mary Sue, bá tổng tiểu thuyết ngôn tình Mary Sue, bá tổng tiểu thuyết tra công tiện thụ...đợi đã, thao phiên bọn họ! Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không chuyển ver, reup

Danh sách chương ( Đam Mỹ - Cao H )Thao Nát Những Bá Đạo Tổng Đó