LoveTruyen.Me

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)

Tiểu thuyết

289596

Đang cập nhật

13-12-2022

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)

32179 lượt thích / 289596 lượt đọc
Chiếc bìa mới với lươn chúa cute hơn :> Tag nhân vật (theo editor) Lươn chúa, hệ chó, chém gió thần chưởng thụ x Ông hàng xóm kiêm Đá đì công. Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, vô hạn lưu, chủ thụ, sảng văn, livestream, linh dị thần quái, chậm nhiệt, 1v1 Luật cũ: + Nhà mình chơi hệ solo, chỉ đăng trên wattpad và wordpress, không có nhu cầu hợp tác với lũ đầu trâu mặt ngựa ăn trên đầu trên cổ tác giả =))))))) + Không KY truyện khác, không chửi công thụ trong nhà mình. Link đọc bản edit từ chương 1-194: https://www.wattpad.com/story/294036339-%C4%91am-m%E1%BB%B9-edit-ch%C3%A0o-m%E1%BB%ABng-%C4%91%E1%BA%BFn-v%E1%BB%9Bi-ph%C3%B2ng-livestream-%C3%A1c (hoặc bấm vào tên nick mình để kiếm nhé, ở ngay đầu thôi) P/s: Nếu đọc bên wordpress thì đọc lưu ý đầu chương 187 trước giúp mình nhé.

5 chương mới nhất truyện [ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)

Danh sách chương [ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)