LoveTruyen.Me

ĐỆ NHẤT THI THÊ(edit)

Khoa học - viễn tưởng

1851346

Đang cập nhật

02-04-2018

ĐỆ NHẤT THI THÊ(edit)

124529 lượt thích / 1851346 lượt đọc
Thể loại:Cường-Cường,xuyên thư ,trọng sinh,1x1... Edit:đang tiến hành... Nếu như xuyên vào trong truyện mạt thế do chính mình viết, nên làm gì bây giờ? Nếu như xuyên vào trong truyện mạt thế do chính mình viết rồi trở thành Tang Thi Vương, lại nên làm gì bây giờ? Nếu Tang Thi Vương này không chỉ là kẻ thù không đội trời chung của nam chính, là kẻ đầu sỏ giết chết nam chính, mà nam chính còn trọng sinh trở lại trước tận thế đến báo thù, như vậy nên làm gì bây giờ? Mộ Nhất Phàm xuyên vào trong truyện mạt thế do chính mình viết, sau khi buồn rầu một ngày một đêm, quyết định nhẫn tâm một phen, trước lúc nam chính trọng sinh, lập tức xử lý nam chính!

5 chương mới nhất truyện ĐỆ NHẤT THI THÊ(edit)

Danh sách chương ĐỆ NHẤT THI THÊ(edit)