LoveTruyen.Me

Đông Ngô bá nghiệp

Cổ đại

522

Đang cập nhật

14-07-2020

Đông Ngô bá nghiệp

131 lượt thích / 522 lượt đọc
Cuồn cuộn Trường Giang đông thệ thủy, bọt sóng đào tẫn anh hùng. Tam quốc chu lang Xích Bích phú, thiếu niên anh tài thiên dễ đố. Nếu chu lang vẫn chưa chết bệnh, tôn sách không có bị thứ, như vậy tam quốc trung bồi chạy, sinh tồn thời gian dài nhất Đông Ngô lại sẽ sinh ra như thế nào hoa hỏa......

Danh sách chương Đông Ngô bá nghiệp