LoveTruyen.Co

[Đồng Nhân Jujutsu Kaisen] Là Do Bạn Chưa Cúng Cụ

Fanfiction

26199

Đang cập nhật

09-12-2023

[Đồng Nhân Jujutsu Kaisen] Là Do Bạn Chưa Cúng Cụ

3702 lượt thích / 26199 lượt đọc
Không có gì không thể giải quyết được, bằng cách cúng cụ mọi chuyện đều trở nên dễ dàng. Midorima Akiko cứ nghĩ mình chỉ ngủ một giấc ai ngờ ngủ một giấc là ngủ tận sang kiếp sau, mà còn ở trong bụng mẹ, tiếp thu vô vàn cách cúng cụ tinh hoa văn hóa Việt Nam,...