LoveTruyen.Me

[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi

Tiểu thuyết

311251

Đang cập nhật

13-02-2024

[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi

23002 lượt thích / 311251 lượt đọc
Tên tiểu thuyết: Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi. Tác giả: Bồ Câu Không Cúc Cu. Trạng thái raw: Đã hoàn. Trạng thái edit: Đang edit + beta. Số chương: Chính văn 138 chương chính văn + 13 phiên ngoại, tổng 151 chương. Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, ABO, xuyên thư, thanh xuân vườn trường, cận thuỷ lâu đài. Cp chính: Quý Tiêu x Ngụy Khinh Ngữ | Cp phụ: Khác. Lưu ý: Alpha không có bộ phận kia! Tóm tắt ngắn gọn bằng một câu: Tôi chỉ muốn cùng đại tiểu thư đang gặp nạn sống HE đến hết đời! Lịch update: Chủ Nhật hàng tuần.

5 chương mới nhất truyện [EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi

Danh sách chương [EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi