LoveTruyen.Me

[Edit - H - NP] Xuyên qua: Bắt buộc phải nhiều phu - Đinh Ngũ

Lãng mạn

553291

Hoàn thành

04-10-2021

[Edit - H - NP] Xuyên qua: Bắt buộc phải nhiều phu - Đinh Ngũ

12671 lượt thích / 553291 lượt đọc
Tác giả: Đinh Ngũ Editor: Táo Cv: Giáp Dã Thể loại: Cổ đại, H , NP(1x4), sủng, trùng sinh, ngôn tình, cường thủ hào đoạt. Giới thiệu: Mỹ nam một người tiếp một người Ngươi không muốn cũng phải tiếp nhận. Nguyên văn không tiết tháo, độc giả muốn đọc phải cố gắng cầm cự. Lời của editor: Bộ này hợp với các bạn có khẩu vị nặng (như mình chẳng hạn), càng về sau H càng cao nên chú ý cầm máu ╭(╯ε╰)╮ Hoa sen trắng mời quay đầu, sắc nữ thỉnh ở lại, editor miễn tiếp gạch ~ À quên khi đọc nhớ mang theo khăn giấy và thuốc bổ máu nha *mi gió*

5 chương mới nhất truyện [Edit - H - NP] Xuyên qua: Bắt buộc phải nhiều phu - Đinh Ngũ