LoveTruyen.Me

[ Edit | Finished ] Love Affair / Diễm Ngộ

Lãng mạn

33665

Hoàn thành

01-02-2024

[ Edit | Finished ] Love Affair / Diễm Ngộ

958 lượt thích / 33665 lượt đọc
Love Affair / Diễm Ngộ - 艳遇 Tác giả: Cổ Ngọc Văn Hương - 古玉闻香 Editor: Quýt Thể loại: Đam mỹ, ngắn, (có thể xem như song phương) thầm mến, hiện đại, 1x1. Số chương: 53 + 1 PN **Thiên kiêu chi tử phúc hắc giám đốc công x trợ lí si tình vẻ ngoài đạo mạo bên trong dụ thụ

5 chương mới nhất truyện [ Edit | Finished ] Love Affair / Diễm Ngộ