LoveTruyen.Me

[Fallderz/Folder] Lệnh Vua Thua Lệ Nàng

Cổ đại

154

Đang cập nhật

20-06-2024

[Fallderz/Folder] Lệnh Vua Thua Lệ Nàng

26 lượt thích / 154 lượt đọc
trẫm là vua đứng đầu của một nước, là bật cửu ngũ chí tôn, là chân mệnh thiên tử lệnh vua như lệnh trời ban xuống nhưng lệnh của trẫm lại thua lệ của nàng Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, nếu có sai sót hay có vẫn đề gì thì hãy bỏ qua cho mình, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊✨