LoveTruyen.Me

[GeminiFourth] Gọi em là người nhà

Truyện ngắn

148416

Hoàn thành

20-11-2023

[GeminiFourth] Gọi em là người nhà

10440 lượt thích / 148416 lượt đọc
Thanh xuân vườn trường, HE. ---- - Học trưởng Gemini Norawit đã mê mệt em rồi phải không? - Ừ, tôi mê em, mê không tài nào hết được. ----- - Bạn học Nattawat là cái gì của học trưởng Norawit vậy. - Họ là người nhà đấy - Họ là anh em sao? - Không rõ, chỉ là lúc nào cũng thấy bạn học Nattawat hỏi học trưởng duy nhất một câu. - Hỏi? - "Học trưởng, bao giờ chúng ta cưới?" ----- 📍Chuyển ver có sự cho phép của tác giả❗ 📍Tác giả: Miin_zsek 📍Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/318167263?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Nhyynakaa&wp_originator=cegFz3l4iJcqIhXeK3TKpdr3yE3rpLwiqWjArkZXQUh4R0B4G4rW%2FD9rzT%2FIRC9Ew%2BKv3mqsYgrYEMTOR1qQuKFpTlZlsjo9HzFWHa%2Bz4iFyaBvUpNLW%2FrxqhkuSiiVr

5 chương mới nhất truyện [GeminiFourth] Gọi em là người nhà