LoveTruyen.Me

Hành trình ở vùng đất Fantasy-SS1(Remake)

Siêu nhiên

252

Hoàn thành

01-05-2024

Hành trình ở vùng đất Fantasy-SS1(Remake)

21 lượt thích / 252 lượt đọc
Ở một thế giới nơi ma thuật tồn tại. Những con người ở đây phải làm gì để thích ứng. Lần này,chúng ta sẽ trải nghiệm thế giới này dưới góc nhìn của một sát thủ