LoveTruyen.Me

•Harsuji• Gia trưởng - Mỏ hỗn <Pyramid game>

Truyện ngắn

3487

Đang cập nhật

13-04-2024

•Harsuji• Gia trưởng - Mỏ hỗn

604 lượt thích / 3487 lượt đọc
Gia trưởng mới lo được cho em Gia trưởng thích kiểm soát, ghen tuông vô cớ=)) Mỏ hỗn phát câu nào nín câu đó Mỏ hỗn lại rất thích chọc Gia trưởng ghenn=)) Nhưng đó là chuyện sau này... _________ Nói chung chi viết cho vui, đọc được thì đọc nhoé😿

5 chương mới nhất truyện •Harsuji• Gia trưởng - Mỏ hỗn

Danh sách chương •Harsuji• Gia trưởng - Mỏ hỗn