LoveTruyen.Me

[JaeYong-JohnTen] Bỉ ngạn hoa

Fanfiction

247781

Hoàn thành

31-07-2022

[JaeYong-JohnTen] Bỉ ngạn hoa

12484 lượt thích / 247781 lượt đọc
Author: QKBIS Pairing: JaeYong, JohnTen, YuWin, LuWoo, MarkHyuck,... Category: Angst, H, tragedy, romance,... Ý nghĩa của hoa bỉ ngạn, có "quá khứ đau buồn", cũng có ý nghĩa là "tình yêu bị chia cắt". Ngàn năm hoa nở, ngàn năm lá tàn. Hoa và lá chẳng thể gặp được nhau. Những chi tiết trong truyện sẽ lột tả được hết cả hai ý nghĩa trên, mong các bạn sẽ ủng hộ❤️

5 chương mới nhất truyện [JaeYong-JohnTen] Bỉ ngạn hoa