LoveTruyen.Me

Là 1 Slime Nhưng Tôi Là Kẻ Mạnh Nhất

Siêu nhiên

1559

Đang cập nhật

14-11-2023

Là 1 Slime Nhưng Tôi Là Kẻ Mạnh Nhất

82 lượt thích / 1559 lượt đọc
1 thanh niên 25t chết cho cứu bạn bé gái ngoài đường và bị xe tải tông anh được chuyển sinh sang thế giới khác. Ở đây anh là 1 slime gặp được 1 chân long bị phong ấn 2 người đã trở thành bạn trải qua nhiều năm anh đã trở thành kẻ mạnh nhất và công nhận là Đấng Sáng Tạo mới.