LoveTruyen.Me

| Mattwoong | Phản Diện 🔞

Kinh dị

4107

Hoàn thành

30-10-2023

| Mattwoong | Phản Diện 🔞

275 lượt thích / 4107 lượt đọc
Seok Matthew, là một nhà từ thiện có tiếng. Mỗi tuần cậu chuẩn bị nhiều suất ăn cho người vô gia cư. Tuy nhiên những nguyên liệu của cậu ấy rất bất thường. *Lưu ý: 18+ Truyện không có ý xúc phạm tới bất kì cá nhân, tổ chức hay tôn giáo nào. Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả, không có thật. Không dành cho người yêu con người và động vật

5 chương mới nhất truyện | Mattwoong | Phản Diện 🔞