LoveTruyen.Me

Năng lực thôi miên

Phi tiểu thuyết

179211

Đang cập nhật

06-05-2024

Năng lực thôi miên

1405 lượt thích / 179211 lượt đọc
Một học sinh lớp 12 thường xuyên bị bắt nạt bỗng nhiên có năng lực thôi miên và trả thù các bạn khác.