LoveTruyen.Me

Orbital Observer: Người quan sát quỹ đạo

Khoa học - viễn tưởng

53

Đang cập nhật

10-06-2024

Orbital Observer: Người quan sát quỹ đạo

8 lượt thích / 53 lượt đọc
Ước mơ dù lớn hay bé, dù thấp hèn hay vĩ đại, dù thực tế hay viển vông... hãy giữ lấy nó. Nỗi sợ thất bại khi theo đuổi ước mơ là rất lớn, nhưng sống mà không có ước mơ còn đáng sợ hơn! Tags: Drama, Fiction, Scifi, Fanfic, Hololive, Comedy, Military, Healing.