LoveTruyen.Me

Quá Đỗi Dịu Dàng

Lãng mạn

44525

Đang cập nhật

24-07-2024

Quá Đỗi Dịu Dàng

4574 lượt thích / 44525 lượt đọc
Minh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa. Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm nhìn cô ấy rồi dùng 7749 lý do biện minh. Nhưng cô ấy không hiểu lắm, cô ấy nghĩ cậu và cô ấy thật sự là bạn.