LoveTruyen.Me

Seoksoo - My peace, my boy

Truyện teen

76826

Hoàn thành

03-07-2023

Seoksoo - My peace, my boy

8140 lượt thích / 76826 lượt đọc
Sinh viên âm nhạc Lee Seokmin lỡ phải lòng anh bác sĩ thực tập đẹp trai là bạn của nhóm cậu, nhưng anh ấy lại dịu dàng với cả thế giới và hung dữ với Seokmin, cậu phải làm sao đây. Sinh viên âm nhạc Lee x Bác sĩ thực tập Hong