LoveTruyen.Me

[𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑻𝒊𝒆𝒑] 𝑵𝒈𝒉𝒆 𝑵𝒐𝒊 𝑪𝒂𝒖 𝑪𝒉𝒊 𝑿𝒆𝒎 𝑻𝒐𝒊 𝑳𝒂 𝑩𝒂𝒏

Lãng mạn

15298

Hoàn thành

08-07-2024

[𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑻𝒊𝒆𝒑] 𝑵𝒈𝒉𝒆 𝑵𝒐𝒊 𝑪𝒂𝒖 𝑪𝒉𝒊 𝑿𝒆𝒎 𝑻𝒐𝒊 𝑳𝒂 𝑩𝒂𝒏

2288 lượt thích / 15298 lượt đọc
Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn Tên gốc: 听说你只把我当朋友 Tác giả: Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh (骑着扫帚去火星) Thể loại: Đam Mỹ, ABO, AxB, 1×1, học đường, ảo tưởng không gian, tình hữu độc chung, ngọt, HE. ‼️⋆˚࿔ LƯU Ý 𝜗𝜚˚⋆‼️ ‼️⋆˚࿔CHUYỂN VER 𝜗𝜚˚⋆‼️ ‼️[TRUYỆN CHUYỂN VER TỰ ĐỌC PHỤC VỤ VIỆC ĐU CP CỦA BẢN THÂN,MONG CÁC BẠN KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC,NẾU CÓ VẤN ĐỀ MÌNH SẼ DỪNG ĐĂNG TẢI TRUYỆN] 𝜗𝜚˚⋆‼️

5 chương mới nhất truyện [𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑻𝒊𝒆𝒑] 𝑵𝒈𝒉𝒆 𝑵𝒐𝒊 𝑪𝒂𝒖 𝑪𝒉𝒊 𝑿𝒆𝒎 𝑻𝒐𝒊 𝑳𝒂 𝑩𝒂𝒏

Danh sách chương [𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑻𝒊𝒆𝒑] 𝑵𝒈𝒉𝒆 𝑵𝒐𝒊 𝑪𝒂𝒖 𝑪𝒉𝒊 𝑿𝒆𝒎 𝑻𝒐𝒊 𝑳𝒂 𝑩𝒂𝒏