LoveTruyen.Co

Song Tính

Huyền ảo

60384

Đang cập nhật

30-08-2023

Song Tính

728 lượt thích / 60384 lượt đọc
Thể loại: Song tính, Phi thể loại, Np, NTR, Đam mỹ, Phi logic, người x thú, loạn luân, ảo tưởng,.... Truyện chỉ viết để giải trí không nhằm mục đích gì cả, Không đưa hiện thực vào. Tất cả là tưởng tượng của cá nhân. Không thích xin hãy Drop và đừng Comment hãy Drop trong yên lặng. Thích thì ở lại không thích xin hãy đi. Không Chửi tục nếu có sẽ bị block thẳng tay.
Tags: caohdammy