LoveTruyen.Me

[T1] Tổ chức siêu yêu em

Fanfiction

50192

Đang cập nhật

12-06-2024

[T1] Tổ chức siêu yêu em

4822 lượt thích / 50192 lượt đọc
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi - Lee Minhyung x Keria - Ryu Minseok. Chovy - Jeong Jihoon x Faker - Lee Sanghyeok. *Truyện hoàn toàn là yếu tố tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật. *Cre pics: Pinterest.

5 chương mới nhất truyện [T1] Tổ chức siêu yêu em