LoveTruyen.Me

Taekook - Chuyển ver - Nhìn Anh Khóc Vì Em

Truyện ngắn

64745

Hoàn thành

03-08-2021

Taekook - Chuyển ver - Nhìn Anh Khóc Vì Em

2740 lượt thích / 64745 lượt đọc
Tác giả: Hoa Diệc Thể loại: Hiện đại, một chút thế thân, gương vỡ lại lành, HE, 1x1, ngược luyến, ngược trước sủng sau, anh tuấn cường công x mỹ cường thụ. ❌CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ❌ Nguồn: https://www.wattpad.com/story/228238104-bl-ho%C3%A0n-nh%C3%ACn-anh-kh%C3%B3c-v%C3%AC-em