LoveTruyen.Me

THIÊN TẾ VÔ HÀ [Cảm hứng Lịch sử | Xuyên không (Hồn xuyên)]

Cổ đại

2205

Đang cập nhật

16-07-2024

THIÊN TẾ VÔ HÀ [Cảm hứng Lịch sử | Xuyên không (Hồn xuyên)]

193 lượt thích / 2205 lượt đọc
Tác giả: Thẩm Chiêu Bối cảnh: bắt đầu từ Diên Ninh năm thứ hai. Giới thiệu: Cô gái hiện đại bất ngờ xuyên không, tỉnh dậy trong thân xác tiểu thư khuê các của Nguyễn Xí, nàng tên là Nguyễn Uyên Hàm. Nguyễn Uyên Hàm trong lời đồn: Ốm yếu bệnh tật, ấm thuốc biết đi, thần trí không ổn đình, thỉnh thoảng phát điên. Nguyễn Uyên Hàm trong suy nghĩ của cổ: Đam mê huyền học, yêu thích kiếm tiền, thích là nhích có trời mới cản. "Ta không tin thần linh, không tin phép màu, duy chỉ có chàng là tín ngưỡng." Bối cảnh: bắt đầu từ Diên Ninh năm thứ hai. Vài lời: - Chiêu là dân viết nghiệp dư, còn nhiều thiếu sót và vẫn đang trong quá trình cải thiện, nâng cấp. - Chiêu - chỉ muốn viết một quyển truyện về tình yêu; Viết không dễ, hố đã đào, nhất định cố gắng lấp. - Chiêu - không phải là người nghiên cứu lịch sử nên có thể sẽ có nhiều thiếu sót. - Bối cảnh thời kỳ này rất rộng, quan hệ của các nhân vật rất chồng chéo, phần lớn tình tiết đều đã được hư cấu dựa trên suy luận và giả thuyết của Chiêu nên toàn bộ truyện không có giá trị nghiên cứu/tham khảo lịch sử. Nên vui lòng không đánh đồng Thiên Tế Vô Hà với chính sử. - Tất cả nội dung trong Thiên Tế Vô Hà là hư cấu!

5 chương mới nhất truyện THIÊN TẾ VÔ HÀ [Cảm hứng Lịch sử | Xuyên không (Hồn xuyên)]