LoveTruyen.Me

THỪA TƯỚNG CHIÊU MINH

Cổ đại

252

Đang cập nhật

07-02-2024

THỪA TƯỚNG CHIÊU MINH

22 lượt thích / 252 lượt đọc
Hào khí Đông A của dòng họ Trần có vị Thượng tướng Thái sư nọ, hiệu Chiêu Minh - tước Đại vương. Công đức vô lượng, vạn phần hào kiệt. Tản mạn về Chiêu Minh Đại vương Trần Quang Khải.

Danh sách chương THỪA TƯỚNG CHIÊU MINH