LoveTruyen.Me

Tội Đồ Của Quỷ.

Người sói

20

Đang cập nhật

29-11-2021

Tội Đồ Của Quỷ.

0 lượt thích / 20 lượt đọc
"Thần" là lĩnh vực mà con người ta chưa bao giờ chạm tới, nhìn và với tới nó là không thể. Vậy nó là thực hay đơn thuần chỉ là lòng tin mà con người cho là tuyệt đối. Sự tuyệt đối. Lục Dương đưa mắt nhìn về phía ô cửa sổ, vướng bận giữa sự thiên chân ấy từ đó nảy mầm lên một ngọn lửa nhỏ. Yếu tố truyện không thực, mong các bạn độc giả hiểu cho.Tên sẽ đại biểu cho ý nghĩa.