LoveTruyen.Me

Tổng Hợp Song Tính (Caoh/Thô Tục)

Hành động

869876

Đang cập nhật

04-02-2024

Tổng Hợp Song Tính (Caoh/Thô Tục)

13209 lượt thích / 869876 lượt đọc
Bối cảnh rất không có tam quan. Chỉ toàn thịt thịt và thịt. Vì lười nghĩ tên nên một số chương bị trùng tên của các nhân vật với nhau. Tên thì giống nhưng cốt truyện và đôi khi là tính cách nhân vật cũng khác đi nhó:3

5 chương mới nhất truyện Tổng Hợp Song Tính (Caoh/Thô Tục)