LoveTruyen.Me

[Trans] Diabolik Lovers Versus II Stellaworth Complete Tokuten Short Story

Ma cà rồng

27073

Hoàn thành

06-04-2017

[Trans] Diabolik Lovers Versus II Stellaworth Complete Tokuten Short Story

960 lượt thích / 27073 lượt đọc
Những mẩu truyện ngắn bất ngờ tìm được. Tạm thời dịch trước hai trai tui thích, các trai khác sẽ cập nhật sau. TUI DỊCH CHUI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TRANSALATOR CHO NÊN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU! Nguồn bản Engsub: https://www.evernote.com/shard/s268/sh/19409dc4-9bed-4e90-8809-3e1303f92d3d/ade29a4b943d5747be67b73a7349ca5e

5 chương mới nhất truyện [Trans] Diabolik Lovers Versus II Stellaworth Complete Tokuten Short Story