LoveTruyen.Me

[Trans Fic | Văn Hiên] 《Hang Sói》

Người sói

9463

Đang cập nhật

08-11-2021

[Trans Fic | Văn Hiên] 《Hang Sói》

826 lượt thích / 9463 lượt đọc
Tác giả: 木木祺 Số chương : 20, 1 phiên ngoại. (Fic dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác!)

5 chương mới nhất truyện [Trans Fic | Văn Hiên] 《Hang Sói》