LoveTruyen.Me

[Truyện tranh] THẦN TƯỢNG LÀ THẦN THẬT

Huyền ảo

3654

Đang cập nhật

03-01-2024

[Truyện tranh] THẦN TƯỢNG LÀ THẦN THẬT

1006 lượt thích / 3654 lượt đọc
TÊN TRUYỆN: THẦN TƯỢNG LÀ THẦN THẬT Tên tiếng trung: C位成神 Tên tiếng anh: Idol is the God Trang tham khảo cho ai cần: dongmanmanhua.cn, colamanhua.com Nhân vật chính: Thạch Vũ (Vũ Sư), và các nhân vật khác Thời gian ra chương: 2-3 ngày/chương (nếu không có vấn đề gì nhiều) Tổng cộng có 2 phần (đã hoàn) TÂM SỰ MỎNG Tên chương là tui tự đặt nên đừng suy diễn nhiều từ nó 😆 Nhớ ủng hộ tinh thần nhau bằng 1 sao và cho 1 chấm phần bình luận để tui biết có người chung sở thích bộ nì nha. Toàn bộ hiện tại đều là 100% tự làm, lấy bản truyện web trung về dịch, chỉnh sửa, chèn chữ cắt ảnh vân vân mây mây.

5 chương mới nhất truyện [Truyện tranh] THẦN TƯỢNG LÀ THẦN THẬT

Danh sách chương [Truyện tranh] THẦN TƯỢNG LÀ THẦN THẬT