LoveTruyen.Me

Xuyên thành sư tôn, nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]

Hài hước

41884

Hoàn thành

14-05-2022

Xuyên thành sư tôn, nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]

4441 lượt thích / 41884 lượt đọc
Tên gốc: 穿成高危职业之师尊 Tác giả : 一丛音 Nhất Tùng Lâm Edit : Nina Dương Cập nhật: theo tâm trạng không cố định chủ yếu để tự đọc. edit nghiệp dư. Sư tôn mỹ nhân thụ X trắng gần đen công, sư đồ niên hạ, 1v1, he. Nhân vật chính : Thẩm Cố Dung, Mục Trích . Mới nhìn lại thấy nhiều tiêu đề bị cắt mất chữ mà lười quá chắc khi nào rảnh mới sửa T.T

Danh sách chương Xuyên thành sư tôn, nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]