LoveTruyen.Me

| 04:00 ☀️ Guria | 24 độ C (Hoàn)

Lãng mạn

27317

Hoàn thành

10-06-2024

| 04:00 ☀️ Guria | 24 độ C (Hoàn)

3527 lượt thích / 27317 lượt đọc
𝟮𝟰°𝘾 (𝙙𝙖𝙣𝙝 𝙩𝙪̛̀) : trung bình cộng nhiệt độ khi môi của Lee Minhyeong và Ryu Minseok chạm nhau; nhiệt độ cơ thể của Lee Minhyeong khi ở cạnh Ryu Minseok. 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 [𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮] ᯓ 𝐓𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧: 24 °C ᯓ 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: Mật Mật (đáng iu) ᯓ 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐨𝐚̣𝐢: 3S, siêu nhiên, bối cảnh hiện đại xen lẫn trung cổ, OOC nhẹ, 16+ vì có những cảnh máu me bạo lực + H nhẹ. ᯓ 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠: mật đã ủ xong ᯓ 𝐒𝐨̂́ 𝐜𝐡𝐮̛̃: 51 068. ˗ˏˋ ꒰ Lee "𝑮𝒖𝒎𝒂𝒚𝒖𝒔𝒊" Minhyeong ୨୧ Ryu "𝑲𝒆𝒓𝒊𝒂" Minseok ꒱ ˎˊ˗ Fan-fiction mừng sinh nhật Lee "Gumayusi" Lee Minhyeong. - thuộc khuôn khổ event blissing sun -

5 chương mới nhất truyện | 04:00 ☀️ Guria | 24 độ C (Hoàn)