LoveTruyen.Me

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô Tranh

Tiểu thuyết

30115

Hoàn thành

11-04-2024

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô Tranh

2192 lượt thích / 30115 lượt đọc
Tác giả: Ô Tranh Chung Độ x Trì Viễn Sơn Lẻ loi không chỗ dựa, sống lay lắt đạo diễn công x nhiệt tình thoải mái, hưởng thụ cuộc sống ông chủ bar thụ. Độ dài: 60 chương chính văn + 4 ngoại truyện
Tags: danmei