LoveTruyen.Me

Giáo sư gián điệp (Academy's Undercover Professor) (1)

Hành động

30444

Hoàn thành

28-10-2023

Giáo sư gián điệp (Academy's Undercover Professor) (1)

4152 lượt thích / 30444 lượt đọc
Hắn trở thành giáo sư tại học viện ma thuật tốt nhất đế quốc. ....Vì bị nhầm với người khác. Đây là light novel được viết bởi tác giả Sayren. Thông tin về light novel hầu hết đều ở trên Reddit, nếu ai có nhu cầu hãy lên Reddit để tìm hiểu thêm, đây chỉ là bản trans để tiện đọc lại. Truyện đăng tải trên cả wattpad và mê truyện chữ. Link quyển 2 từ C200 trở đi: https://www.wattpad.com/story/354945330-gi%C3%A1o-s%C6%B0-gi%C3%A1n-%C4%91i%E1%BB%87p-academy%27s-undercover-professor-2 Link raw: https://booktoki330.com/novel/6219?stx=%EC%95%84%EC%B9%B4%EB%8D%B0%EB%AF%B8%EC%97%90+%EC%9C%84%EC%9E%A5%EC%B7%A8%EC%97%85%EB%8B%B9%ED%96%88%EB%8B%A4+ Link English: https://www.webnovelpub.com/novel/i-got-a-fake-job-at-the-academy-04022200

Danh sách chương Giáo sư gián điệp (Academy's Undercover Professor) (1)