LoveTruyen.Me

[SONG TÍNH / H TỤC] Vợ đẹp của quái vật

Truyện teen

103800

Hoàn thành

21-03-2024

[SONG TÍNH / H TỤC] Vợ đẹp của quái vật

3876 lượt thích / 103800 lượt đọc
Tướng quân Aron thua trận trong cuộc chiến với lũ goblin, bị bắt về hang, bắt đầu chuỗi ngày làm vợ đẹp được cưng chiều bằng chim bự của hai chàng Orc da xanh.