LoveTruyen.Me

Taekook | Con Trai Hiệu Trưởng

Fanfiction

938020

Hoàn thành

13-02-2024

Taekook | Con Trai Hiệu Trưởng

48094 lượt thích / 938020 lượt đọc
Jeon Jungkook một học sinh cá biệt có tiếng trong trường. Gia đình không có gì ngoài điều kiện nói đúng hơn cậu đây chính là ví dụ chuẩn xác nhất cho câu "con ông cháu cha" nào ngờ gặp phải con trai hiệu trưởng Kim Taehyung. Đối với cậu hắn ta chính là một tên tự kỉ chỉ biết cấm đầu vào học tập. Tất nhiên một cậu thiếu gia ăn chơi coi việc học chả ra gì như Jeon Jungkook thì nhìn hắn thật chướng mắt liền muốn gây sự. Đại ca họ Jeon và con trai hiệu trưởng? bắt đầu: 16-01-2023 kết thúc: 19-11-2023 Au: thvcaconnn 15/7/2023: #1 vguk 11/8/2023: #3 taeguk 13/8/2023: #1 taeguk 07/9/2023: #1 jungkook 10/12/2023: #1 taekook 07/01/2024: #1 taehyung

5 chương mới nhất truyện Taekook | Con Trai Hiệu Trưởng