LoveTruyen.Me

|VERKWAN| HỌC TRƯỞNG SỮA DÂU

Ngẫu nhiên

10333

Hoàn thành

26-02-2024

|VERKWAN| HỌC TRƯỞNG SỮA DÂU

1314 lượt thích / 10333 lượt đọc
Boo Seungkwan thích học trưởng Choi Hansol từ lâu, mỗi ngày em đều bí mật tặng sữa cho hắn. ... "Thì ra suốt thời gian qua người đưa sữa cho tôi là cậu sao?" "Ừm... Cậu thích... thích nó chứ?" "Thích? Cậu không biết tôi ghét nhất là sữa à?" "Tớ... tớ xin lỗi cậu học trưởng Choi". "Nhưng mà làm thế nào đây, tôi nghiện sữa dâu mất rồi... cũng nghiện luôn bé nhỏ đã tặng tôi sữa mỗi ngày". • • • • • *Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả* Cre: nunrnjs_tk

5 chương mới nhất truyện |VERKWAN| HỌC TRƯỞNG SỮA DÂU

Danh sách chương |VERKWAN| HỌC TRƯỞNG SỮA DÂU